Zasady pracy

Udzielając usług zarządcom łańcuchów logistycznych zobowiązujemy się:

* Dążyć do maksymalnej realizacji potrzeb Zleceniodawcy na wszystkich etapach przewozu ładunków.

* Uczyć się i polepszać swoją kwalifikację, jako specjaliści z transportu i logistyki.

* Udzielać pierwszeństwa niezawodnym i sprawdzonym partnerom, którym są znane nasze Zasady partnerstwa.

* Operatywnie i odpowiedzialnie reagować na wszelkie obawy, dotyczące naszych operacji i działalności w ogóle.

* Zrezygnować z czynności, sprzecznych z prawem i/lub etyką przedsiębiorczości.

 

Jedno okienko      Technologie informacyjne      Kontrola jakości

Eskofracht
All Rights Reserved © 2002 - 2024 UAB ESKOFRACHT