Ubezpieczenie ładunków

Ładunki o dużej wartości, przewóz których organizujemy, mogą być dodatkowo ubezpieczone w niderlandzkich spółkach ubezpieczeniowych przed utratą i całkowitym lub częściowym zniszczeniem. W przypadku, gdy Zleceniodawca zawiadomi nas o takiej potrzebie, poprosimy odpowiedzieć na kilka nietrudnych pytań. Dana informacja będzie zastosowana tylko w celu przygotowania umowy oraz przekazana tylko ubezpieczycielowi lub jego przedstawicielowi.

 

O potrzebie ubezpieczenia ładunki prosimy poinformować pracownika ‘Eskofracht’, który Państwo obsługuje.

 

 

Skontaktujcie się z Kierownikiem oddziału klientów

Eskofracht
All Rights Reserved © 2002 - 2024 UAB ESKOFRACHT