Ubezpieczona odpowiedzialność

Certyfikat ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (2013-2014)Zawodowa odpowiedzialność cywilna UAB ‘Eskofracht’ jest ubezpieczona w niderlandzkich spółkach ubezpieczeniowych. Ochrona ubezpieczeniowa jest ważna na całym świecie. Maksymalna wypłata wynosi 500’000 euro (1’726’400 litów). Umowa została zawarta za pośrednictwem UADBB AON Baltic i jest ważna do dnia 31 marca 2015 r. włącznie.

Eskofracht
All Rights Reserved © 2002 - 2024 UAB ESKOFRACHT