Gerb. Kolegos,

Eskofracht yra kompanija, kurią kuriame mes visi. Čia nėra svarbesnių ar mažiau svarbių pareigybių, esame specialistai, kurie atlieka skirtingas užduotis siekdami vieno tikslo: užtikrinti, kad Užsakovų mums patikėti uždaviniai būtų išspręsti tiksliai ir sklandžiai.

 

*  Pažadus tesėk – žodžiai neturi skirtis nuo darbų.

*  Niekada nesustok ir nepasiduok susidūręs su sunkumais. Tobulėk pasirinktoje srityje.

*  Siek tikslo, naudodamasis procedūromis. Jos pačios ne tikslas, o instrumentai.

*  Pasirūpink partneriu. Padaryk viską ir dar šiek tiek.

*  Teisingai atsilygink už pasitikėjimą, pastangas ir pasiekimus.

 

Tai mūsų moralės nuostatos, kuriomis vadovaujamės kasdien.

Eskofracht
All Rights Reserved © 2002 - 2024 UAB ESKOFRACHT